Tudomány

Előadások

Dr. Szabó Gábor Tamás doktori (PHD) értekezés tézisei

Funkcionális és fiziológiai kardiológiai vizsgálatok akut és krónikus koszorúér betegségben

Dr. Pápai György doktori (PHD) értekezés tézisei

Az Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi régiójában kidolgozott betegút modell és cardiobeeperes, prehospitalis döntéstámogató rendszer hatása az acut coronaria syndromás betegek morbiditási és mortalitási mutatóinak változására

Dr. Bárány Tamás előadása

Digitális TTEKG

DE KK Kardiológia Intézet előadása

Posztoperatív pitvarfibrilláció előfordulásának, prediktív faktorainak és rekurrenciájánakvizsgálata korai kardiológiai rehabilitációs kezelés során

Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna előadása

Transztelefónikus EKG használata a sportorvosi gyakorlatban

Prof. Édes István előadása

Transztelefónikus EKG-alapú triage prognosztikus értéke a sürgősségi STEMI ellátásban

Dr. Szabó Gábor Tamás előadása

Telekardiológiai konzilium a Hajdú – Bihar megyei alapellátásban

Dr. Homorodi Nóra előadása

Europrevent 2019 kongresszus Lisszabon

Publikációk

Predictors of restenosis following percutaneous coronary stent implantation: the role of trimetazidine therapy

In-stent restenosis (ISR) is an unresolved problem following percutaneous coronary intervention (PCI), having a negative impact on clinical outcome.

A transztelefonikus EKG az akut koronáriaszindróma ellátása során

Dr. Édes István professzor, összefoglalója áttekinti a transztelefonikus EKG- (TTEKG) alapú betegirányítás szerepét és hatékonyságát az akut koronáriaszindróma (ACS) ellátásában. 

A Covid-járvány hatásai a kardiológiában

Dr. Tóth Kálmán professzor, a Pécsi Tudományegyetem klinikaigazgató egyetemi tanárának cikkében említésre kerül a TTEKG rendszer pozitív hatása 

Predictors of Hospital Mortality in Patients

Predictors of Hospital Mortality in Patients with Acute Coronary Syndrome Complicated by Cardiogenic Shock

Journal of Electrocardiography

Transtelephonic electrocardiography in the management of patients with acute coronary syndrome

Journal of Telemedicine and Telecare

The transtelephonic electrocardiogrambased triage is an independent predictor of decreased hospital mortality in patients with ST segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention

Szakdolgozat

Szakács Ákos szakdolgozata

Transztelefonikus EKG, mint telemedicinális eszköz az alapellátásban – előnyök és akadályok