Tudomány

Szakdolgozat

Szakács Ákos szakdolgozata

Transztelefonikus EKG, mint telemedicinális eszköz az alapellátásban – előnyök és akadályok

Előadások

Dr. Pápai György doktori (PHD) értekezés tézisei

Az Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi régiójában kidolgozott betegút modell és cardiobeeperes, prehospitalis döntéstámogató rendszer hatása az acut coronaria syndromás betegek morbiditási és mortalitási mutatóinak változására

Dr. Bárány Tamás előadása

Digitális TTEKG

DE KK Kardiológia Intézet előadása

Posztoperatív pitvarfibrilláció előfordulásának, prediktív faktorainak és rekurrenciájánakvizsgálata korai kardiológiai rehabilitációs kezelés során

Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna előadása

Transztelefónikus EKG használata a sportorvosi gyakorlatban

Prof. Édes István előadása

Transztelefónikus EKG-alapú triage prognosztikus értéke a sürgősségi STEMI ellátásban

Dr. Szabó Gábor Tamás előadása

Telekardiológiai konzilium a Hajdú – Bihar megyei alapellátásban

Dr. Homorodi Nóra előadása

Europrevent 2019 kongresszus Lisszabon

Publikációk

Predictors of Hospital Mortality in Patients

Predictors of Hospital Mortality in Patients with Acute Coronary Syndrome Complicated by Cardiogenic Shock

Journal of Electrocardiography

Transtelephonic electrocardiography in the management of patients with acute coronary syndrome

Journal of Telemedicine and Telecare

The transtelephonic electrocardiogrambased triage is an independent predictor of decreased hospital mortality in patients with ST segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention